Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2014

Henney
Czekają cię decyzje i niespodzianki. Życie wiedzie nas niekiedy w zupełnie niespodziewanym kierunku. Przyszłość nigdy nie jest ustalona, zapamiętaj to sobie.
— Cyrk Nocny
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
6957 1099 500
Reposted fromthus-spoke-alex thus-spoke-alex viamefir mefir
Henney
0114 e108 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamefir mefir
Henney
Wlejmy sobie do gardeł czystą za to co nam miało wyjść a nie wyszło.
— tumblr
Henney
8344 d082
Reposted fromnimble nimble viamefir mefir
6358 0ded
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
Henney
1604 8a8e
Reposted fromnlght nlght viamefir mefir
Henney
4461 c56e
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamefir mefir
Henney
5318 b127 500
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamefir mefir
Henney
mają rzeczywiście bardziej adekwatny obraz własnej osoby - a co się z tym wiąże rzeczywistości - jednak idzie to w parze z obniżonym nastrojem i tendencjami depresyjnymi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autowaloryzacja
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamefir mefir
Henney
1148 7e54 500
Reposted fromdemijohn demijohn viamefir mefir
Henney
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
Henney
1217 b725 500
Ulepszenia
Reposted fromreksi0 reksi0 vianieuciekaj nieuciekaj
Henney
5608 7e4e 500
Reposted frombatgroup batgroup
4380 4e9b
Reposted fromumsushi umsushi viamefir mefir
Henney
6769 f7fc
Reposted fromkeeplooking keeplooking viamefir mefir
Henney
Szanuj siebie na tyle, by odejsc od wszystkiego, co Ci nie sluzy, co Cie nie rozwija i co nie daje Ci szczescia
— znalezione
Henney
Henney
6571 693e
Reposted fromnanosecond nanosecond viaiwannabeyour iwannabeyour
Henney
5718 441b
Reposted fromtak-bardzo-smutno tak-bardzo-smutno viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl