Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2014

Henney
"Najpiękniejsze kobiety mają najmniejsze szanse zdobycia wartościowego mężczyzny."
— Marlena Dietrich
Reposted fromjdeg jdeg viaucieknijmi ucieknijmi

November 17 2014

Henney
0022 6c24
story of my life
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
(23) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
niedziela to dziwny dzień tygodnia. niby ładnie, słonecznie, a jakoś ponuro. niby tylko jeden dzień jak każdy inny, a jakby trwał w nieskończoność.
— nie lubię niedzieli.
Reposted fromkatalama katalama viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
3032 135b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
4040 84ae
Reposted fromsugikinator sugikinator viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
So, do it. Decide. Is this the life you want to live? Is this the person you want to love? Is this the best you can be? Can you be stronger? Kinder? More Compassionate? Decide. Breathe in. Breathe out and decide
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
7583 09c9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasweetheart sweetheart
Henney
5212 9e43
Reposted fromcr33p cr33p viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
Henney
7396 b569 500
How I met Your mother
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
Henney
4241 3658 500
własnie tak. 
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
9842 7d08 500
Reposted frommiischa miischa viaucieknijmi ucieknijmi
Henney
4340 e32b
Reposted fromnyaako nyaako vianieuciekaj nieuciekaj
Henney
Breakfast at yurman's | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
Henney
Nie przekonasz kobiety, że jest ładna. Jeśli ktoś kiedyś, w czasach dojrzewania powiedział jej, że posiada jakąś wadę, czy też jest brzydka, ona wierzy w to do dzisiejszego dnia.
Może się oszukiwać, wmawiać sobie, że to nie ważne, akceptować tę wadę. Nawet uważać, że zamieniła ją w zaletę, ta część jej jest piękna. Wyrosnąć z brzydkiego kaczątka na oszałamiającego łabędzia.To czasem w jej głowie, gdy siedzi sama w swoim pokoju, pojawiają się myśli, wracają słowa wypowiedziane przez tę osobę wiele lat temu. Tak po prostu jest. To nigdy nie wyjdzie z jej głowy. Także zważajcie na swe słowa, bo mogą nigdy nie zostać zapomniane.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viamefir mefir
Henney
7121 e6fc
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl